Dinamični pretvornik viskoznosti

...
...

Pascal-Second
1
Ravnotežnost
10
Centipoise
1000
Kilogram na meter sekunde
1
Gram na centimeter sekunde
10
Newton Second na kvadratni meter
1

Pound-Force Second na kvadratni palec
1,45×10-4
Pound-Force Second na kvadratni meter
0,02
Funt na nogo sekunde
0,67
Funt na uro na nogo
2419,09
Slug na nogo sekunde
0,02
Poundal Second na kvadratni meter
0,1
Dyne Second na kvadratni centimeter
10
S klikom na vrednost podatkov na desni se bodo podatki samodejno kopirali.