Električni pretvornik polnjenja

...
...

Nanocoulomb
1000000000
Mikrokulomb
1000000
Millicoulomb
1000
Coulomb
1
Kilocoulomb
10-3
Megacoulomb
10-6

Abcoulomb
0,1
Milliampere-Hour
0,28
Ampere-Hour
2,78×10-4
Faraday
1,04×10-5
Statcoulomb
2997924580
Osnovni naboj
6,24×1018

S klikom na vrednost podatkov na desni se bodo podatki samodejno kopirali.